Historik

Tornabygdens Folkdanslag

Föreningen, som är verksam i Lunds Kommuns Östra del grundades våren 1952 och hade då ca 20 medlemmar, Årsavgiften var fyra kronor.
Den första uppvisningen gjordes den 3 augusti samma år. Dansledare var Curt Sivertsson och Torsten Månsson, spelman var Gunnar Rasmusson.
I början av 1960-talet anslöt sig föreningen till Svenska Ungdomsringen för Bygdekultur och verksamheten ökade liksom uppvisningarna.
När ekonomin under 70-talet förbättrades beslöt föreningen att skaffa en egen träningslokal. En tomt skaffades och Tornastugan byggdes och är nu belägen intill Friluftsbadet Veberöd.

Under 1998 hade föreningen 56 medlemmar i åldern 4 - 65 år. Dansa kan alla göra så varför inte göra som andra - kom och dansa Du med. Vi dansar med barn på torsdagar och ungdom-vuxen på torsdagar.

I vår förening sysslar vi med bla. folkdans, sånglekar, folkmusik, dräkter, folkminnen, hem och hembygd samt friluftsliv.

Föreningen har under åren haft och har ett internationellt utbyte med Tanz- und Trachtengruppe Augustdorf e.V. i Tyskland men också med grupper från Holland och Danmark.

Föreningen är ansluten till Svenska Ungdomsringen för Bygdekultur, som idag har medlemmar över hela landet - alla med målsättning att dokumentera, bevara och sprida den folkliga kulturen från sin hembygd.


Dräktsektionen

Här har vi en aktiv sektion som förutom att hålla ordning på att medlemmarna klär sig rätt, i dräkt, även hjälper till med textilier till förenings stuga. Våra maskotar Paul och Cecilia, är också egenhändigt tillverkade.

Barnlagen

I början på 70-talet startade barn- och ungdomsverksamheten. Vi fick ganska snabbt ett drygt 100-tal dansare fördelade på fyra grupper. Detta gjorde att vi fick brist på spelmän och ledare. Vi löste detta problem med att sända deltagare på ledarutbildning i ungdomsringens regi. Den första uppvisningen gjorde barnlagen på Östarp, augusti 1972.

Under de första åren fanns barngrupper i Veberöd och Dalby och på hösten 1976 startades grupper även i Genarp. Åren går och barnlagen blev ungdomslag. Barn- och ungdomar har gjort under de första 10 åren 130 egna uppvisningar och ett 50-tal tillsammans med vuxenlaget. Tiderna förändras och grupperna Genarp blev mindre och mindre, och idag finns bara ett vuxenlag kvar.

Det har under åren som gått, arrangerats stämmor i Norge, Finland, Danmark och även till länder utanför Norden t ex Tyskland, där ungdomarna deltagit.