Styrelse & Funktionärer

Ordförande
Kristina Olsson
Långgatan 18, 247 50  Dalby,
E-mail: ordforande@tornabygden.se
V. Ordförande
Klas Nilsson
Dörrödsvägen 6, 247 61 Veberöd,
E-mail: tranare@tornabygden.se

Kassör

Andreas Vikström
Kommendervägen 18, 247 51 Dalby
Mobil: +46 739-674841
E-mail: kassor@tornabygden.se

Sekreterare

Margreth Olsson
Kaplansvägen 8, 247 51 Dalby
E-mail: sekreterare@tornabygden.se
 

V. Sekreterare

Ina Nilven
Hammarlunda 127, 241 64 Harlösa
E-mail: sekreterare@tornabygden.se
 
Dans
Jan Linander
Dörrödsvägen 8, 240 14 
Veberöd
Mobil: +46 705 222402
Dans
Klas Nilsson
Dörrödsvägen 6, 247 61 Veberöd,
E-mail: tranare@tornabygden.se
Musik
Hans Nordström (Dragspel)
Blåklocksstigen 5, 240 13  Genarp
Tfn: +46 40 480907, Mobil: +46 708 245332 
E-mail: nordstrom.hans@live.se
Musik
Eva Andersson (Fiol)
Bronsåldersvägen 33, 226 54  Lund
Tfn: +46 46 306464
 
Musik
Jessica Sten (Fiol)
 
Musik
Susanne Roth (Fiol)
Dalby 85, 240 10  Dalby
Tfn: +46 46 200909
 
Webbmaster
Marcus Persson

E-mail: webmaster@tornabygden.se